Vakantieprogramma

Door de pandemie en daarmee het sluiten van de scholen is het het afgelopen schooljaar voor veel leerlingen lastig geweest om bij te blijven met de lesstof. De overheid stimuleert daarom scholen om leerlingen die achterlopen op de leerstof vakantieprogramma’s aan te bieden. Tijdens het vakantieprogramma helpen wij leerlingen met het wegwerken van hun leerachterstanden en bieden wij extra ondersteuning of juist extra uitdaging!

De Bijlesmeester heeft 10 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen in heel Nederland. Wij weten als geen ander wat de meerwaarde van begeleiding op maat is. Ons doel is dat leerlingen na onze “vakantieschool” weer met plezier naar school gaan en dit willen wij samen met u bereiken. Onze visie is dan ook: geluk-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind.

In het kort

  • Inhalen van leerachterstanden
  • Ontwikkeling van vaardigheden als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en motivatie
  • Ondersteuning op maat
Download de brochure!

Wat kunt u verwachten?

Het vakantieprogramma sluit aan bij leerlingen van groep 3 t/m 8.
In het programma wordt extra onderwijstijd aangeboden voor leerlingen, waarin wordt gewerkt aan de taal -en rekenvaardigheden. Daarnaast wordt ook ingezet op andere vaardigheden zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen.
Tijdens bijvoorbeeld de meivakantie of herfstvakantie werken de leerlingen één of twee weken in kleine groepen van maximaal tien leerlingen. Er is zowel aandacht voor het individu als voor het leren in groepsverband.

Hoe het werkt; school in vakantie?

Locatie beheer
Omdat de meeste scholen tijdens de vakantie periode gesloten zijn, is er vanuit De Bijlesmeester op locatie altijd een hoofddocent aanwezig die dient als de locatie beheerder. Deze persoon opent en sluit het gebouw indien nodig en zorgt dat de school op een goede manier wordt achter gelaten.

Docenten
Het docententeam bestaat uit jonge enthousiaste docenten die nog bezig zijn met de PABO of pas zijn afgestudeerd. Wij trainen onze docenten om bewust leerlingen te begeleiden in hun eigen leerproces. Goede didactische vaardigheden zijn hierbij van groot belang. De docenten zijn op de hoogte van de manier van lesgeven op de school van de leerlingen. De docenten zorgen dat hun uitleg niet in conflict is met de uitleg van de leerkracht maar juist een versterking daarvan. Hierdoor wordt de extra ondersteuning die onze lente- en zomerschool biedt echt een toevoeging aan en een uitbreiding op de stof van de school zelf. 

Materiaal
Als leidraad voor de ondersteuning wordt het materiaal van school gebruikt om de begeleiding zo in lijn met de leerstof van school te laten verlopen. Aanvullend kan ook het materiaal van De Bijlesmeester gebruikt worden. De Bijlesmeester heeft oefenmateriaal voor groep 1 t/m 8 voor taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Contact en meer informatie

Bent u schoolleider, rector, afdelingsleider, docent of een andere medewerker op een basisschool in Nederland?
Bent u benieuwd naar hoe De Bijlesmeester, in samenwerking met uw school, beter onderwijs voor elke leerling kan geven?
Wij helpen u graag verder met het aanvragen, vormgeven en invullen van de juiste ondersteuning voor uw school.

Of download de brochure voor meer informatie:

Meer Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over het Vakantieprogramma? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact op om uw hulpvraag te bespreken.