Voor Scholen: Schooljaar 2020/2021

Het doel van De Bijlesmeester is om elke leerling met plezier naar school te laten gaan. Sommige leerlingen hebben hierbij extra ondersteuning nodig die u als school niet altijd zelf kunt bieden. Wij hebben ruim 10 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen in heel Nederland en weten dan ook als geen ander wat de meerwaarde van begeleiding op maat is. Wij stemmen de exacte vorm van ondersteuning graag samen met u op maat af op de wensen van uw school en uw leerlingen. Ook hulp en ondersteuning voor de aanvraag van subsidie is in veel gevallen mogelijk. Vul ons formulier en en wij nemen direct contact op!

Inhaalprogamma’s

Door de COVID-19 situatie zijn er leerlingen die extra aandacht verdienen. Dit geldt voor leerlingen in het primair- én voortgezet onderwijs. De overheid heeft voor deze leerlingen subsidie beschikbaar gesteld dat dient als vangnet voor de leer-en ontwikkelingsachterstanden die leerlingen mogelijk hebben opgelopen.

meer informatie

Extra hulp voor de klas

Voor het schooljaar van 2020-2021 biedt de overheid een regeling “Extra hulp voor de klas”. Dit steunpakket is onder andere bedoeld voor PO en VO en kan ingezet worden voor extra personeel. Hiermee kunnen scholen het onderwijs continueren en kunnen achterstanden zoveel mogelijk voorkomen en teruggedrongen worden.

meer informatie

Subsidies

De overheid heeft diverse steunpakketten in het leven geroepen om achterstanden als gevolg van de COVID-19 situatie te voorkomen en in te halen, waaronder “Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs” en “Extra hulp voor de klas”. Wij kunnen u helpen en adviseren bij de aanvraag van en effectief inzetten van deze subsidies.

(info) aanvragen

Videolessen Gr. 1 t/m 8

De Bijlesmeester heeft met een team van gediplomeerde jonge leerkrachten uitleg video’s ontwikkeld voor rekenen en taal. De video’s zijn gebaseerd op de richtlijnen per groep en komen met aansluitende werkbladen om direct te oefenen na de uitleg. Als school kunt u de videolessen aanvragen voor uw leerlingen.

(info) aanvragen

Leerkracht / Invalpool

Wij helpen scholen graag voor structurele of tijdelijke oplossing. De Bijlesmeester biedt veel laagdrempeligere en voordeligere mogelijkheden dan uitzendbureau’s omdat wij zelf een onderwijsorgaan zijn met het grootste landelijk netwerk van leerkrachten en PABO’ers. Samen het beste onderwijs voor alle leerlingen.

(info) aanvragen

Bijles / Begeleiding

Wij organiseren voor uw school bijles en huiswerkbegeleiding trajecten. Dit kan tijdens of buiten schooltijden, individueel of in kleine groepjes. Samen inventariseren wij welke leerlingen hulp behoeven, De Bijlesmeester verzorgt de docenten, planning, organisatie en lesmateriaal. Zo worden leerling optimaal geholpen.

(info) aanvragen

Oefenmateriaal

Voor het primair onderwijs heeft De Bijlesmeester speciaal oefenmateriaal ontwikkeld voor extra ondersteuning van leerlingen die dit nodig hebben. Ook kan het materiaal juist gebruikt worden voor extra uitdaging. De oefenboeken en flitskaartjes worden tijdens onze bijlessen gebruik, maar kan ook zelfstandig in geoefend worden.

(info) aanvragen

Talentprogramma

In het Talentprogramma van De Bijlesmeester ontdekken leerlingen hun eigen talenten en hoe zij vervolgens deze talenten kunnen inzetten. Dit programma is gericht op leerlingen in groep 8. Het creëren van inzicht in de talenten en wat je hiermee kunt zal de leerlingen helpen met het maken van een keuze voor de middelbare school.

(info) aanvragen

Examentrainingen

De Bijlesmeester verzorgt ook examentrainingen bij u op school. In kleine groepjes oefenen leerlingen intensief met één of meerdere vakken om zo de theorie goed tot zich te nemen en aan vertrouwen te werken voor de examens. Na deze trainingen zijn de leerlingen helemaal klaar voor de school- en eindexamens.

(info) aanvragen

Lente- & Zomerschool

Tijdens alle schoolvakanties kunnen wij extra lessen verzorgen bij u op school(of elders) om leerlingen met een achterstand extra te begeleiden. Gedurende deze lessen zal in kleine groepjes leerlingen geoefend worden met de vakken / onderwerpen waar behoefte aan is zodat ze weer goed kunnen meekomen met de klas.

Meer informatie

Weekendschool

De weekendschool is een wekelijkse begeleiding waarbij de focus ligt op het inhalen van de opgelopen leerachterstanden bij leerlingen. Deze aanpak biedt extra leertijd, waarin leerling op hun eigen tempo gericht aan de slag kunnen gaan met de lesstof. De weekendschool focust zich op structurele begeleiding.

Meer informatie

Naar de Middelbare

De Bijlesmeester helpt leerlingen in groep 8 met de doorstroming naar de middelbare school. Dit kan een grote stap zijn waarbij het voor veel leerlingen vaak fijn is om vooraf te weten waar ze aan toe zijn. Gedurende deze training krijgen de leerlingen een vooruitblik en leren zij bijvoorbeeld plannen en een agenda gebruiken.

(info) aanvragen