Nationaal Programma Onderwijs

Goed nieuws voor scholen, leerlingen en ouders. De overheid heeft maar liefst 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning en begeleiding binnen het het basis- en voortgezet onderwijs. Deze onderwijskundige interventies zijn een vangnet voor de achterstanden in leerprestaties.

Goed nieuws dus, echter betekent dit ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en schooldirecties om goed doordachte keuzes te maken voor een optimale aanpak. Als schoolleiders en directies staan jullie er gelukkig niet alleen voor. De Bijlesmeester kent het belang van een goede aanpak. Daarom vindt u op deze pagina alle informatie inclusief een samenvatting van het Nationaal Programma Onderwijs plan om u wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn.

Er zijn door het ministerie OCW diverse onderwijskundige interventies voorgesteld. De Bijlesmeester helpt scholen bij de aanvraag, invulling en vormgeving van deze interventies.  Een onderwijskundige interventie die goed aansluit op de school is onmisbaar, echter moet de focus liggen op de lange termijn investering, waarbij structureel wordt gewerkt aan het verbeteren van de basiskwaliteit van het onderwijs.

De missie: Geluk-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind!

Wij hebben ons aanbod vormgegeven naar de subsidievoorwaardes van het ministerie OCW en de uitvoering zal geheel volgens de richtlijnen van het RIVM plaatsvinden.

Meer Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die wij bieden voor uw school en over het Nationaal Programma Onderwijs? Laat dan uw gegevens achter en wij sturen u gratis een brochure op!