Lente- en zomerschool

Gedurende de lente- en zomerschool helpt De Bijlesmeester leerlingen met het effectief wegwerken van leerachterstanden. Volgens experts is het lastig voor leerkrachten om het inhalen van de gemiste lesstof te combineren met de lopende lessen, hierdoor is de kans op dubbele achterstanden bij leerlingen enorm hoog. In de praktijk weten we dat leerkrachten al worden overspoeld met werk en hierdoor simpelweg de tijd missen om één-op-één met een leerling te gaan zitten om de stof te herhalen.

De overheid stimuleert daarom scholen om leerlingen die achterlopen op de leerstof vakantieprogramma’s aan te bieden.

Bij onze vakantieprogramma’s proberen we dan ook te kijken naar de sterke punten van de leerlingen. Dit houdt in dat we het programma altijd deels aanpassen aan de leerlingen, de school, de omgeving en wensen van de leerkracht.

Wat houdt het in?

De Bijlesmeester is al meer dan tien jaar actief door heel Nederland op zowel scholen als bij leerlingen thuis met onze één-op-één bijles. Vanuit onze missie, ‘geluk-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind’, geloven we in een goede voorbereiding maar ook in maatwerk. Iedere leerling is uniek. Dit zorgt ervoor dat De Bijlesmeester altijd zal beginnen met zowel het leren kennen van de leerkracht, maar vooral ook het beter leren kennen van de leerlingen. Wat vinden ze leuk om te doen? Welke sport beoefenen ze? Wat willen ze later worden? Waar zijn ze goed in?

De lente-en zomerschool is volgens diverse internationale onderzoeken een effectieve interventie voor het inhalen van leerachterstanden. Het biedt extra onderwijstijd voor leerlingen, waarin wordt gewerkt aan de taal-en rekenvaardigheden, maar er ook wordt ingezet op andere vaardigheden, zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen. 

Tijdens de vakantie werken de leerlingen in kleine groepen, waar aandacht is voor elk individu en waar leerling met en van elkaar kunnen leren. Samen met de school en de leerkracht(en) wordt vooraf een doel opgesteld en achteraf wordt dit geëvalueerd.

In het kort

  • Leerlingen krijgen voldoende individuele aandacht door de kleine groepen
  • De docenten zijn bekwaam en motiveren de leerlingen
  • Er worden een activerende werkvormen in lessen gebruikt
  • Er is ondersteunend materiaal beschikbaar
Vraag informatie aan!

Geluks-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind

Vraag informatie aan!

Wat u kunt verwachten?

Goede begeleiding is onmisbaar voor leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Alleen betekent ‘goede begeleiding’ voor iedere leerling iets anders. Begeleiding van een goede docent die zich aanpast aan behoefte van de leerling, evenals gebruik maakt van de sterke punten van de leerling en zijn uitleg daarop aanpast, speelt hierbij een belangrijk rol.

De lente-en zomerschool is net een tikje anders dan de reguliere bijles of huiswerkbegeleiding. De begeleiding is in kleine groepjes, hierdoor is het intensief en uitdagend. Er is dus genoeg tijd om alle vragen van de leerlingen uitgebreid te kunnen beantwoorden. In de lessen wordt er met activerende en didactische werkvormen gewerkt om de leerlingen te blijven motiveren. In de basis gebruiken wij het materiaal van de school en wordt ons eigen ontwikkelde lesmateriaal alleen aanvullend gebruikt. Zo zorgen we ervoor dat uw school en wij van De Bijlesmeester hand-in-hand met elkaar werken. 

Toch meer interesse in weekendschool?

De weekendschool is een wekelijkse ondersteuning waarbij de focus ligt op het inhalen van de opgelopen leerachterstanden bij leerlingen. Deze aanpak biedt extra leertijd, waarin leerlingen, door middel van structurele begeleiding, op hun eigen tempo gericht aan de slag kunnen gaan met de lesstof om de achterstanden in de leerprestaties weg te werken. Leerlingen worden ondersteund door jonge enthousiaste docenten in hun eigen vertrouwde omgeving.

Meer Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die wij bieden voor uw school en over het Nationaal Programma Onderwijs? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact op om uw hulpvraag te bespreken.