Lente- en zomerschool

Gedurende de lente- en zomerschool helpen wij leerlingen met het effectief wegwerken van hun leerachterstanden. Volgens experts is het lastig voor leerkrachten om het inhalen van de gemiste lesstof te combineren met de lopende lessen, hierdoor is de kans op dubbele achterstanden bij leerlingen enorm hoog. De overheid stimuleert daarom scholen om leerlingen die achterlopen op de leerstof vakantieprogramma’s aan te bieden.

Wat houdt het in?

De lente-en zomerschool is volgens diverse internationale onderzoeken een effectieve interventie voor het inhalen van leerachterstanden. Het biedt extra onderwijstijd voor leerlingen, waarin wordt gewerkt aan de taal-en rekenvaardigheden, maar er ook wordt ingezet op andere vaardigheden zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen. Tijdens de een of twee weken durende vakantie, werken de leerlingen in kleine groepen, waar aandacht is voor elk individu en waar leerling met en van elkaar kunnen leren.

Wat u kunt verwachten

Goede begeleiding is onmisbaar voor leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Alleen betekent ‘goede begeleiding’ voor elke leerling iets anders. Bijles van een goede docent die zich aanpast aan behoefte van de leerling evenals gebruik maakt van de sterke punten van de leerling en zijn uitleg daarop aanpast speelt hierbij een belangrijk rol.
De lente-en zomerschool is net een tikje anders dan de reguliere bijles of huiswerkbegeleiding. De begeleiding is kort, maar intensief en uitdagend. In de lessen wordt er met activerende en didactische werkvormen gewerkt om de leerlingen te blijven motiveren.

Weekendschool

De weekendschool is een wekelijkse begeleiding waarbij de focus ligt op het inhalen van de opgelopen leerachterstanden bij leerlingen. Deze aanpak biedt extra leertijd, waarin leerling op hun eigen tempo gericht aan de slag kunnen gaan met de lesstof. De weekendschool focust zich op structurele begeleiding, gericht op het wegwerken van achterstanden in de leerprestaties. Leerlingen worden ondersteund door jonge enthousiaste docenten in hun vertrouwde omgeving.

In het kort

  • Leerlingen krijgen voldoende individuele aandacht door de kleine groepen
  • De docenten zijn bekwaam en motiveren de leerlingen
  • Er worden een activerende werkvormen in lessen gebruikt
  • Er is ondersteunend materiaal beschikbaar
Vraag informatie aan!

Meer Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die wij bieden voor uw school en over het Nationaal Programma Onderwijs? Laat dan uw gegevens achter en wij sturen u gratis een brochure op!