Inhaal- en ondersteuningsprogramma

Het hoge woord is eruit: de overheid heeft de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor scholen verlengd voor het schooljaar 2022/2023!

De inhaal- en ondersteuningsprogramma’s regeling dient als vangnet voor de leer- en ontwikkelingsachterstanden die leerlingen hebben opgelopen door de sluiting van de scholen. Deze subsidie biedt een mogelijkheid om leerlingen op structurele basis te helpen binnen het dagrooster op voorwaarde dat dit een aanvulling is op het reguliere onderwijs.

Wat u kunt verwachten

Onze missie is geluk-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind! Uit ervaring weten wij dat elke school andere behoeftes en wensen heeft, zoals ieder kind die ook heeft. We stellen het kind daarom centraal en besteden aandacht aan de leerervaringen en het leerproces van de leerling. Wij geloven dat als ouders, onderwijzers en scholen de handen ineen slaan er veel te behalen valt in het onderwijs.

Een onderwijskundige interventie als deze toont het beste resultaat als de lessen gericht zijn op de hulpvraag van de leerlingen en goed aansluit op het schoolprogramma. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om te ontdekken welke aanpak het beste past bij uw school.

In het kort

  • De begeleiding is op maat.
  • Er is aandacht voor de individuele hulpvraag van leerlingen
  • Er kan gewerkt worden met de interactieve lesprogramma’s van De Bijlesmeester die aansluiten op de landelijke leerlijnen.
Vraag informatie aan!

Geluks-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind

Vraag informatie aan!

Hoe werkt het?

De Bijlesmeester heeft standaard inhaalprogramma’s die de basis vormen voor het inhalen van de onderwijsachterstanden. Samen met u nemen wij dit programma door en passen wij deze aan naar de behoeftes van de leerlingen op uw school. De uitvoering van het inhaal- en ondersteuningsprogramma is geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.

Samen leren in kleine groepen

De afweging om een leerling individueel of in een groep te ondersteunen is een moeilijke. Met individuele begeleiding is er 100% aandacht voor de leerling en zijn of haar hulpvraag, waarbij er ruimte is om vrij vragen te stellen, gedachtegangen uit te pluizen en de tijd te nemen om inzicht in de stof te ontwikkelen.

Leren in een groep heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen. Een leerling wordt zich in een groep sneller bewust van zijn eigen leerproces, de leerling ziet dat er ook andere leerlingen zijn die hetzelfde ervaren of raakt geïnspireerd door de leergewoontes van een ander. Dit neemt de onzekerheid bij leerlingen weg. Ook zorgt het ervoor dat de leerlingen van elkaar kunnen leren door bijvoorbeeld gebruik te maken van een werkvorm of samenwerkingsopdrachten. Bovendien zorgt het samen leren voor meer motivatie.

De Bijlesmeester heeft er daarom bewust voor gekozen om leerlingen op hun hulpvraag of niveau in te delen in kleine groepjes. De docent heeft op deze manier voldoende tijd om iedere leerling individuele aandacht te geven en zo kan er ook in groepsverband worden geleerd.

De Bijlesmeester

De Bijlesmeester heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen over heel Nederland. Wij weten als geen ander wat de meerwaarde van begeleiding op maat is. We helpen meer dan 100 scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs met het invullen en uitvoeren van de juiste onderwijskundige interventie. We staan dan ook niet voor slechts even een achterstand inhalen, wij geloven in duurzame educatie die de leerlingen op lange termijn helpt en de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.

De Bijlesmeester

Lesprogramma met activerende werkvormen

De lessen hebben een vaste structuur zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Iedere les bestaat uit een kort contact moment met de leerlingen om een band op te bouwen, introductie van de lesstof, instructie, begeleid oefenen, een werkvorm, zelfstandige verwerking, terugblik en afsluiting. Ook wordt er elke les een concreet en toetsbaar leerdoel vastgesteld, waardoor de docent en leerlingen aan het einde van elke les kunnen meten of het leerdoel wel of niet is behaald. Indien nodig kan er nog een les worden besteed aan dat leerdoel. Dit betekent echter niet dat elke les hetzelfde is! Integendeel, door de vaste structuur heeft de docent meer inzicht in het leerproces en de ontwikkeling van de leerlingen en kan er meer gedifferentieerd worden in de klas. Dat inzicht geeft de docent ruimte om ook andere werkvormen uit te proberen en zo samen met de leerlingen te ontdekken welke leertechnieken het beste aansluiten bij de groep.

Docent met een positieve mindset

Het Bijlesmeester team bestaat uit jonge enthousiaste docenten die nog bezig zijn met de pabo of pas zijn afgestudeerd. Wij trainen onze docenten om bewust leerlingen te begeleiden in hun eigen leerproces. Goede didactische vaardigheden zijn hierbij van groot belang. De docenten zijn op de hoogte van de manier van lesgeven op de school en zorgen dat hun uitleg niet in conflict is met die van de leerkracht op school, maar deze juist een versterking hiervan vormt.

Meer Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die wij bieden voor uw school en over het Nationaal Programma Onderwijs? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact op om uw hulpvraag te bespreken.