Skip to main content

Jouw kind zal de leerdoelen natuurlijk zelf moeten behalen, maar dat betekent niet dat je jouw kind hierbij niet kunt helpen. Bovendien is het waarschijnlijk ook interessant om te weten waar jouw kind mee bezig is en wat hij of zij allemaal leert. Daarom hebben wij de belangrijkste leerdoelen voor de bovenbouw van de basisschool voor je op een rijtje gezet.

Taal

De Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs. Kinderen beginnen in de onderbouw en middenbouw met leren lezen en schrijven, maar wat komt hierna allemaal? In de bovenbouw zullen kinderen tevens begrijpend lezen leren. Jouw kind zal leren om informatie uit een geschreven of gesproken tekst te halen. Ook het geven van informatie door middel van een verslag of spreekbeurt wordt geleerd. Daarnaast leren ze in de bovenbouw voor het eerst verschillende soorten teksten te herkennen en deze te vergelijken. In de bovenbouw wordt lezen voor veel kinderen echt leuk en hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. De bekende spelling en woordenschat is ook belangrijk in de bovenbouw. De woordenschat van de kinderen wordt vergroot en een kind leert zelfstandige naamwoorden en werkwoorden goed te spellen

Rekenen

Naast taal is rekenen natuurlijk het volgende hoofdvak, een vak waar ook veel vooruitgang in wordt geboekt tijdens de bovenbouw van de basisschool. Zo komen de breuken en procenten aan bod, maar ook de basisbewerkingen als optellen en de tafels worden eigen gemaakt en geautomatiseerd. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan het vermenigvuldigen en delen, wat ook schriftelijk kan worden gedaan met ingewikkelde sommen. Ook wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van een rekenmachine. De verhaaltjessommen kunnen veel van jullie je vast ook nog wel herinneren. Deze komen aan bod om de kinderen te leren rekenen met eenheden en maten, maar ook om de eenvoudige meetkunde eigen te maken.

Engels

In de bovenbouw van de basisschool beginnen de kinderen vaak ook met het leren van Engels. Een kleine woordenschat wordt hierbij opgebouwd. Ook leren ze enkele woorden schrijven en het begrijpen van simpele Engelse teksten.

Overige vakken

Naast de hoofdvakken krijgen kinderen in de bovenbouw ook al te maken met aardrijkskunde, natuur, techniek en maatschappijleer. Ook hier horen enkele leerdoelen bij die wij hier zullen samenvatten. Zo leren ze over de gezondheid van zichzelf en anderen, maar ook hun rol als burger en als deelnemer in het verkeer komen aan bod. Bovendien leren de kinderen elkaar met respect te behandelen, ook in seksuele context. Een ander belangrijk onderwerp is de multiculturele samenleving en alles wat zich hierin afspeelt. Kinderen zullen ook leren over dieren, planten en hun verschillen en gelijkenissen. Bovendien zullen ze onderzoek gaan doen naar natuurkundige verschijnselen als licht, geluid en elektriciteit. Tot slot leren kinderen de basis van aardrijkskunde en geschiedenis door het leren van topografie, een overzicht van de wereldgeschiedenis, kennis over waterbehoud in Nederland en natuurlandschappen.

Zoals je ziet vergaren kinderen in deze drie jaar veel kennis. Samen met het oefenmateriaal van De Bijlesmeester kan je kind met voldoende basiskennis goed van start gaan op de middelbare school!