Skip to main content

Veel praten

Praat veel met uw kind, het mag overal over gaan. Bij jonge kinderen is soms het benoemen van handelen en herhalen van woorden al heel goed. Wanneer u samen gaat lezen, kan u zeggen: ‘Pak jij maar het boek’, ‘Zullen we het boek gaan lezen?’, ‘Doe het boek maar open!’, ‘Kijk, daar zie ik een beer!’, ‘Het is een bruine beer’ etc. In deze zinnen herhaal je het woord boek vaak en benoem je 3 handelingen die je gaat uitvoeren. Daarnaast benoem je de plaatjes die je in het boek ziet. Dit helpt kinderen bij het opbouwen van hun woordenschat.

Niet verbeteren, maar goed herhalen

Kinderen proberen hun eigen zinnen te formuleren, maar helaas is de Nederlandse taal niet de makkelijkste. Probeer, als kinderen een foute zin formuleren, ze niet gelijk te verbeteren. Wat beter werkt, is de zin te bevestigen en hierbij de woorden goed te gebruiken (herhalen). Als uw kind zegt: ‘Deze kindje is mijn vriend’, zegt dan niet: ’Je bedoelt dit kind, niet deze’, maar ‘Oh wat leuk dat dit kindje jouw vriend is!’ Dit stimuleert een kind om te durven praten en voelt het niet als fout en falen voor een kind. Op deze manier leert het kind ongemerkt wel hoe het in de zin hoort!

Belang van lezen

Onderzoek Veel Lezen

Lezen is ontzettend goed voor uw kind. In het onderzoek hiernaast zijn de resultaten van kinderen op de middelbare school die veel lezen en weinig lezen naast elkaar gehouden. Er is een duidelijk verschil te zien in de prestaties tussen de twee groepen. Dit komt doordat al deze vakgebieden spelenderwijs in boeken al aan bod komen. Wanneer kinderen lezen, zijn ze eigenlijk actief bezig met het opbouwen van woordenschat, leesbegrip, basisvaardigheden, technisch lezen en spelling.


Er zijn hoogfrequente woorden en laagfrequente woorden. Hoogfrequente woorden zijn woorden die in het dagelijks leven vaak gebruikt worden en die kinderen dus door gesprekken vaak al oppikken. Laagfrequente woorden zijn woorden die alleen gebruikt worden in bepaalde situaties zoals zaakvakken, kranten en andere situaties. Deze woorden zullen ze dus vooral oppikken bij lezen. Bij alleen al 9,6 minuten lezen per dag, zal uw kind 622.000 woorden per jaar lezen(zie tabel, bron: Stanovich et al., 1998). Dit is erg goed voor de taalontwikkeling en helpt bij het leren van die laagfrequente woorden. Daarnaast maken kinderen vaak een enorme sprong met woordenschat wanneer ze eenmaal de 6.000 woorden hebben gehaald. Dit is weergegeven in de grafiek. De rode lijn staat voor kinderen met Nederlands als moedertaal en de blauwe lijn voor kinderen met Nederlands als 2e taal. Deze grafiek laat vooral zien dat kinderen een enorme sprong maken wanneer ze 6.000 woorden hebben gehaald. Hoe eerder ze die 6.000 halen, hoe eerder die sprong komt en sterker ze staan in hun taalontwikkeling! U kunt uw kind het beste helpen met woordenschat door het kind veel te stimuleren om te lezen en/of door voor te lezen.

Belang van voorlezen

Voorlezen is voor kinderen ontzettend goed én het is heel gezellig en goed voor het onderlinge contact. Kinderen leren nieuwe woordenschat, hoe zinnen zijn opgebouwd, maar ook welke vormen en werkwoorden je in de zin gebruikt. Naast deze talige ontwikkeling, leren kinderen ook om zich beter te concentreren en het stimuleert hun fantasie. Daarnaast helpt het kinderen bij het begrijpen van de wereld. Voor kinderen is de wereld groot en nog onbegrijpelijk, maar een goed voorleesboek kan ze een opstapje geven naar het begrijpen. Ook het nabespreken van het verhaal is erg leerzaam voor kinderen. Soms komen kinderen zelf met vragen over het verhaal,maar als ze niet met vragen komen kunt u ook zelf vragen aan uw kind stellen. Dit is goed voor de ontwikkeling van begrijpend luisteren en een opstapje naar begrijpend lezen.

Stimuleren van lezen en voorlezen

Kinderen hebben niet altijd meer zin om te lezen. Het wordt door kinderen vaak ervaren als iets dat ‘moet’. Hier zijn wat tips om het makkelijker te maken om met uw kind te lezen of voor te lezen.

Tips voor lezen en voorlezen

  1. Lees een boek voor dat jullie beide leuk vinden. Dit zorgt voor plezier van beide kanten.
  2. Kies een boek op het niveau van uw kind. Op deze manier traint u de leesvaardigheid, maar zal er geen frustratie zijn omdat het te moeilijk is.
  3. Geef een boek cadeau en vertel alvast kort een stukje over het verhaal zodat uw kind nieuwsgierig wordt.
  4. Ontdek welke schrijver uw kind leuk vindt. Wanneer uw kind een schrijfstijl vindt die hij/zij leuk vindt, zal hij/zij ook meer gemotiveerd zijn om te lezen. Daarnaast wordt het makkelijker om nieuwe boeken uit te kiezen.
  5. Praat over de verhalen met uw kind. Toon interesse en praat over het boek, dit zal verder lezen stimuleren.
  6. Wees een voorbeeld. Wanneer uw kind 15 minuutjes voor het slapen gaan gaat lezen, lees dan samen met uw kind. Voorbeeld doet volgen.
  7. Ga samen met uw kind naar de bieb, dat is een paradijs vol verschillende boeken! Ga samen met uw kind op zoek naar een leuk boek.
  8. Wanneer uw kind moeite heeft met lang concentreren op een boek, laat hem/haar dan meerdere korte momentjes per dag lezen.
  9. Gebruik bij het voorlezen stemmetjes en bespreek de plaatjes.