Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Schooljaar 2020/2021

In 2020/2021 zijn er leerlingen die door de corona situatie extra ondersteuning verdienen. Dit geldt voor zowel leerlingen in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. De overheid heeft voor deze leerling subsidie beschikbaar gesteld om tijdens de zomer en in het nieuwe schooljaar deze leerlingen te ondersteunen. Deze regeling dient als vangnet voor de leer-en ontwikkelingsachterstanden die leerlingen mogelijk hebben opgelopen door de sluiting van de scholen.

De Bijlesmeester biedt deze inhaal en ondersteuningsprogramma’s aan in de zomer en in schooljaar 2020/2021. Wij hebben ruim 9 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van leerling over heel Nederland. Wij weten als geen ander wat de meerwaarde van begeleiding op maat is. Ons doel is dat leerling met plezier naar school gaan en samen met u willen we dit bereiken Wij stemmen de exacte vorm van ondersteuning graag samen met u op maat af op de wensen van uw school.

Mogelijkheden voor Ondersteuning

Bijlesdocenten | Pabo’ers | Onderwijzers 

Met een groot netwerk is uw school middels een samenwerking met De Bijlesmeester in contact met tienduizenden onderwijzers, pabo’ers en bijlesdocenten. Door een goede inventarisatie te maken van de hulpvraag op uw school stellen we graag tijdens een kennismaking met u het plan op hoe wij het beste kunnen helpen.
Lessenplan en leerlingen-analyse (GRATIS)
Bij schoolbijlessen is het ontzettend belangrijk om te voortgang te blijven evalueren. Hiervoor heeft de bijlesmeester samen met gewoonte experts een evaluatie modules ontwikkeld die docent en leerling samen doorlopen tijdens de lessen.
Oefenmateriaal De Bijlesmeester
Lesmateriaal (GRATIS)
Leerlingen die schoolbijlessen volgen mogen gratis gebruik maken van de oefenboeken speciaal ontwikkeld voor de basisschool van de Bijlesmeester.
Online ondersteuning (GRATIS)
De Bijlesmeester heeft online uitleg video’s voor groep 1 t/m 8 over de belangrijkste onderwerpen binnen het basisonderwijs. Deze uitleggen video’s zijn op een leuke, stimulerende manier gemaakt door leerkrachten van het onderwijs. Hiermee kan de leerling zelfs als de docent er niet is uitleg krijgen. Ook kan de leerling de geleerde kennis gelijk proberen toe te passen in een leerwereld van meer dan 10.000 vragen. De oefenwereld is gratis basisschikbaar voor leerlingen die schoolbijles krijgen.