Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s basisschool 2020 – 2021

Hebben de leerlingen op uw school ondersteuning nodig?

Voor het schooljaar van 2020-2021 biedt de overheid een subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze regeling dient als vangnet voor de leer- en ontwikkelingsachterstanden die leerlingen hebben opgelopen door de sluiting van de scholen. Deze subsidie biedt een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat leerlingen en de school geen last ondervinden van de gevolgen van COVID-19.

Vraag direct meer informatie aan dan helpen wij u verder!

Vraag direct informatie aan

Wat kunt u van ons verwachten?

Uit ervaring weten wij dat scholen druk zijn met het huidige curriculum op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Ook hebben de scholen momenteel vakantie. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor het uitzoeken en aanvragen van subsidies voor het inhalen van de opgelopen leerachterstand bij de leerlingen. Wij zullen u daarom gedurende het gehele traject van de aanvraag tot aan de verantwoording die is vereist voor het ontvangen van de subsidieregeling ondersteunen. Wilt u meer weten over het proces neem dan contact met ons op. 

De Bijlesmeester heeft een standaard ondersteuningsprogramma die de basis legt voor het inhalen van de onderwijsachterstanden. Samen met u nemen wij dit programma onder de loep en passen wij deze aan naar de behoeftes van de leerlingen op uw school.

Vraag direct informatie aan

Referenties

Over De Bijlesmeester

De Bijlesmeester heeft 9 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen over heel Nederland. Wij weten als geen ander wat de meerwaarde van begeleiding op maat is. Ons doel is dat leerlingen met plezier naar school gaan en samen met u willen we dit bereiken. 

  • Wij begeleiden u bij de aanvraag van de subsidie

  • Wij ontwikkelen een ondersteuningsprogramma dat helemaal aansluit bij de behoeftes van uw school
  • Wij zorgen voor de middelen om het ondersteuningsprogramma uit te voeren.

Vraag direct informatie aan
De Bijlesmeester

De Subsidieaanvraag

De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 biedt de school de kans om een budget aan te vragen voor het extra ondersteunen van de leerlingen met een onderwijsachterstand. Voor de volledige subsidieregeling verwijzen we u door naar de officiële publicatie in de Staatscourant.

Voor meer informatie over wat De Bijlesmeester voor u kan doen met deze subsidieregeling verwijs ik u graag door naar onze brochure.

Vraag direct informatie aan

Brochure

Download gratis en vrijblijvend de brochure met toelichting van alle mogelijkheden en de subsidieaanvraag.

Download de Brochure

Veelgestelde Vragen

Aan welke eisen moet mijn school voldoen?
Het doel is dat leerlingen die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden. Als school bepaalt u dus helemaal zelf hoe u hier invulling aangeeft. U moet wel kunnen aantonen dat de omvang en invulling van het programma in lijn is met het gesteld doel.

Hoe groot is het budget?
Per leerling ontvangt de school 900 euro. Hierbij geldt dat maximaal 10% van het totaal aantal leerlingen, dat ingeschreven stond op 1 oktober 2019, kan deelnemen aan het ondersteuningsprogramma.

Wat is de procedure om deze subsidie aan te vragen?
De subsidieaanvraag bestaat uit 2 stappen, die tussen 18 augustus en 18 september voldaan moeten worden:

  • Het bevoegd gezag kan de school (of scholen) aanmelden. Van deze aanmelding ontvangt u als school een bevestiging. 
  • Na registratie kan het bevoegd gezag per instelling of school de subsidie aanvragen dit kan door de digitale ter beschikking gesteld formulier in te vullen. Aan het eind van de aanvraagperiode wordt door DUS-I de subsidie toegekend.

U zult vast meer vragen hebben! Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Vraag direct informatie aan