Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s basisschool 2020 – 2021

Hebben de leerlingen op uw school ondersteuning nodig?

Voor het schooljaar van 2020/2021 biedt de overheid een subsidieregeling voor inhaalondersteuningsprogramma’s. Deze regeling dient als vangnet voor de leer-en ontwikkelingsachterstanden die leerlingen hebben opgelopen door de sluiting van de scholen. Deze subsidie biedt een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat leerlingen en de school geen last ondervinden van de gevolgen van COVID-19.

Vraag direct meer informatie aan dan helpen wij u verder!

Vraag direct informatie aan

Wat kunt u van ons verwachten?

Uit ervaring weten wij dat scholen druk zijn met het huidige curriculum op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Ook hebben de scholen momenteel vakantie. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor het uitzoeken en aanvragen van subsidies voor het inhalen van de opgelopen leerachterstand bij de leerlingen. Wij zullen u daarom gedurende het gehele traject van de aanvraag tot aan de verantwoording die is vereist voor het ontvangen van de subsidieregeling ondersteunen. Wilt u meer weten over het proces neem dan contact met ons op. 

De Bijlesmeester heeft een standaard ondersteuningsprogramma die de basis legt voor het inhalen van de onderwijsachterstanden. Samen met u nemen wij dit programma onder de loep en passen wij deze aan naar de behoeftes van de leerlingen op uw school.

De Bijlesmeester heeft 9 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen over heel Nederland. Wij weten als geen ander wat de meerwaarde van begeleiding op maat is. Ons doel is dat leerlingen met plezier naar school gaan en samen met u willen we dit bereiken. 

  • Wij begeleiden u bij de aanvraag van de subsidie

  • Wij ontwikkelen een ondersteuningsprogramma dat helemaal aansluit bij de behoeftes van uw school

  • Wij zorgen voor de middelen om het ondersteuningsprogramma uit te voeren.

Aanmelden

Bijles op maat

Heeft u behoefte aan een ondersteuningsprogramma dat leerlingen vanuit een positieve instelling aanzet tot groei?

JA

Ontzorgen van de leerkrachten

Hebben de leerkrachten het op uw school zwaar en wilt u deze meer ruimte geven om écht les te kunnen geven?

JA

Talentontwikkeling

Wilt u de leerlingen de ruimte geven om hun talent te ontdekken en deze verder te ontwikkelen zodat deze ingezet kunnen worden voor betere schoolresultaten?

JA

Over De Bijlesmeester

De Bijlesmeester verzorgt al ruim 9 jaar bijlessen en huiswerkbegeleiding aan huis en op scholen door heel Nederland. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een van de grootste bijles aanbieders van Nederland voor zowel de basisschool als middelbare school.

Ook heeft De Bijlesmeester haar eigen oefenmateriaal ontwikkeld. Dit oefenmateriaal bestaat uit oefenboeken, oefenbladen en flitskaarten. De vormgeving van de boeken sluit aan bij de interesses en leeftijdscategorie van de leerlingen. De oefenboeken zijn onderverdeeld in uiteenlopende onderwerpen waaronder basisvakken taal en rekenen.

Aanvullend hebben we oefenboeken gericht op specifieke onderwerpen zoals klokkijken en het leren van verschillende talen. Al ons lesmateriaal sluit aan op de CITO-vereisten en landelijke leerlijnen

Contact opnemen
bijles aan huis de bijlesmeester

De subsidieaanvraag

De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 biedt de school de kans om een budget aan te vragen voor het extra ondersteunen van de leerlingen met een onderwijsachterstand. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet (zie pagina). Voor de volledige subsidieregeling verwijzen we u door naar de officiële publicatie in de Staatscourant.

Voor meer informatie over wat De Bijlesmeester voor u kan doen met deze subsidieregeling verwijs ik u graag door naar onderstaande brochure

Brochure subsidieregeling De Bijlesmeester
bijles door heel nederland de bijlesmeester

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s mogelijk in heel Nederland

De Bijlesmeester verzorgt bijlessen op scholen over heel Nederland!  Onze ervaringen hebben duidelijk uitgewezen dat individuele bijles in een vertrouwde omgeving met een goede bijlesdocent de meest efficiënte manier van leren is.

Veelgestelde vragen

Aan welke eisen moet mijn school voldoen?

Het doel is dat leerlingen die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden. Als school bepaalt u dus helemaal zelf hoe u hier invullen aangeeft. U moet wel kunnen aantonen dat de omvang en invulling van het programma in lijn is met het gesteld doel.

Hoe groot is het budget?

Per leerling ontvangt de school 900 euro. Hierbij geldt dat maar maximaal 10% van het totaal aantal leerlingen uitgaand van het aantal leerlingen dat ingeschreven stond op 1 oktober 2019 kan deelnemen aan het ondersteuningsprogramma.

Wat is de procedure om deze subsidie aan te vragen?

De subsidieaanvraag bestaat uit 2 stappen, die tussen 18 augustus en 18 september voldaan moeten worden:

  • Het bevoegd gezag kan de school (of scholen) aanmelden. Van deze aanmelding ontvangt u als school een bevestiging. 
  • Na registratie kan het bevoegd gezag per instelling of school de subsidie aanvragen dit kan door de digitale ter beschikking gesteld formulier in te vullen. Aan het eind van de aanvraagperiode wordt door DUS-I de subsidie toegekend.

U zult vast meer vragen hebben! Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Contact opnemen

Voorkom Een ‘Zomerdip’ Na De Zomervakantie

ONTVANG GRATIS ADVIES